single-post-featured-img

DỰ ÁN

Phần mềm quản lý container depot

Phần mềm quản lý container depot

Một phần mềm giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện khai thác container theo chu trình khép kín từ khâu giao nhận với tàu, điều hành xếp dỡ container tại bãi đến khâu giao nhận với khách hàng, đồng thời có chức năng kiểm soát đánh giá và sử dụng hiệu quả nguồn lực […]

Chi tiết

Phần mềm quản lý nhân sự

Phạm vi công việc của phòng nhân sự rất lớn, gồm nhiều chức năng từ tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách nhân viên đến chấm công, tính lương, thưởng, phát triển văn hóa công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ra đời nhằm hỗ trợ bộ phận nhân sự giải quyết nhanh […]

Chi tiết

Phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm Shipping

Phần mềm Shipping

Giao diện dễ dàng sử dụng Tính năng quản lý online, theo dõi lịch tàu, xếp dỡ hàng hoá trực tuyến Phần mềm hoạt động mượt mà, tích hợp nhiều tính năng tự động giữa phần mềm cảng và depot Đa ngôn ngữ cho các doanh nghiệp vận chuyển quốc tế

Chi tiết

Phần mềm quản lý kho

Sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực, phân bổ hàng hóa cho hiệu quả. Hơn nữa, việc kiểm soát kho bằng phần mềm còn giúp bạn hạn chế các thất thoát ở kho nguyên liệu do nhân viên gây ra. […]

Chi tiết

Phần mềm quản lý kho