Phần mềm quản lý nhân sự

Phạm vi công việc của phòng nhân sự rất lớn, gồm nhiều chức năng từ tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách nhân viên đến chấm công, tính lương, thưởng, phát triển văn hóa công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ra đời nhằm hỗ trợ bộ phận nhân sự giải quyết nhanh chóng và chính xác các nghiệp vụ liên quan đến chấm công, tính phép, kết chuyển lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, báo cáo quản trị.

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

1. Chấm công

 • Cho phép chấm công online theo thời gian thực trên smart phone dựa trên 4 yếu tố: user đăng nhập, ca làm việc được chỉ định, GPS và ảnh selfie của nhân sự thực hiện chấm công
 • Chức năng tương tác cho nhân viên thực hiện các tác vụ online: đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép, đăng ký tăng ca, duyệt tăng ca, đăng ký đi trễ về sớm, duyêt đi trễ về sớm, đăng ký đi công tác, duyệt đi công tác.
 • Quản lý cho phép tự định nghĩa quy trình duyệt tự động qua nhiều cấp và phù hợp với nhiều tính chất công việc khác nhau của các bộ phận. Thực hiện online trên smartphone, máy tính.
 • Quản lý và phân bổ các ca làm việc linh động theo nhu cầu riêng biệt từng khu vực. Sắp xếp lịch công tác.
 • Quản lý phép và ngày nghỉ của nhân viên
 • Quản lý tăng ca của nhân viên
 • Lập phiếu kết quả chấm công hàng ngày thông báo qua smartphone của từng nhân viên
 • Lập bảng thống kê chấm công tháng của toàn nhân sự hệ thống chi tiết theo nhiều tiêu chí
 • Đánh giá KPI tự động về thực hiện chấm công của nhân viên

2. Hồ sơ nhân sự:

 • Quản lý thông tin nhân sự chi tiết với hơn 80 tiêu chí
 • Tạo lập và quản lý hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động. Nhắc việc hợp đồng sắp hết hạn
 • Theo dõi tình hình luân chuyển nhân sự
 • Kiểm điểm khen thưởng kỷ luật
 • Sơ đồ tổ chức trực quan theo sơ đồ khối
 • Khảo sát người lao động online

3. Tuyển dụng

 • Quản lý kế hoạch nhân sự từ các phòng ban
 • Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các trưởng phòng
 • Xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch tuyển dụng
 • Quản lý thông tin hồ sơ ứng viên
 • Quản lý lịch hẹn
 • Theo dõi và giám sát hoạt động phỏng vấn tuyển dụng, cho phép định nghĩa nhiều vòng phỏng vấn theo yêu cầu của từng nghiệp vụ
 • Đánh giá tổng hợp kết quả phỏng vấn
 • Gửi thư mời, thư cảm ơn sau khi phỏng vấn

4. Bảo hiểm

 • Khai báo tăng giảm bảo hiểm
 • Quản lý hệ số bảo hiểm xã hội của từng nhân viên
 • Quản lý bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước và dịch vụ bảo hiểm tăng cường cho nhân sự quản lý
 • Quản lý bảo hiểm thất nghiệp
 • Quản lý hệ số kinh phí công đoàn
 • Kết nối 2 chiều với phần mềm kê khai bảo hiểm

5. Đào tạo

 • Quản lý nhu cầu đào tạo của các phòng ban
 • Danh sách nhân viên đào tạo
 • Chương trình đào tạo
 • Thiết lập lịch đào tạo trực tuyến và trực tiếp, phân công cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ
 • Quản lý thời gian và đánh giá kết quả sau đào tạo
 • Hệ thống theo dõi đánh giá chất lượng của nhân sự sau khi đào tạo

6. Tính lương

 • Tự động tính lương cho các phòng ban khác nhau tùy theo đặc thù nghiệp vụ như: lương hàng chính, lương theo ca, lương tăng ca, lương nghỉ phép, lương theo KPI, lương theo STS

7. Quản lý đồng phục và trang thiết bị văn phòng

 • Quản lý tồn kho các vật dụng liên quan đến hoạt động nhân sư như đồng phục, sim công ty.