Phần mềm quản lý kho

Sử dụng phần mềm quản lý hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực, phân bổ hàng hóa cho hiệu quả. Hơn nữa, việc kiểm soát kho bằng phần mềm còn giúp bạn hạn chế các thất thoát ở kho nguyên liệu do nhân viên gây ra.

Với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng ngay cả những người chưa biết nhiều về công nghệ máy tính, kế toán cũng có thể nhanh chóng sử dụng thành thạo cùng hệ thống phân cấp chi tiết, giải pháp quản lý ứng dụng phần mềm kho giúp các bạn quản lý kho một cách chi tiết, người dùng có thể quản lý kho hàng tháng, hàng ngày, thậm chí hàng giờ hiệu quả hơn, tránh thất thoát lãng phí.

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

1. Quản lý cơ sở dữ liệu

 • Quản lý vật tư
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý kho
 • Quản lý nhà cung cấp

2. Quản lý nhập kho

 • Quản lý yêu cầu mua vật tư
 • Quản lý yêu cầu mua vật tư cần duyệt
 • Lập phiếu yêu cầu mua hàng
 • In barcode dán lên vật tư
 • Đối chiếu PO và cập nhật thông tin nhập kho
 • Theo dõi CCDC của kho

3. Quản lý xuất kho

 • Lập phiếu đề nghị xuất kho
 • Danh sách phiếu đề nghị xuất kho
 • Xuất kho

4. Quản lý tồn kho

 • Báo cáo xuất nhập tồn kho
 • Hàng ngày hệ thống tự động cảnh báo các vật tư sắp hết trong kho

5. Quản lý cung ứng

6. Hệ thống báo cáo

 • Báo cáo nhập kho
 • Báo cáo xuất kho
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo phế liệu dựa trên thông tin từ biên bản nghiệm thu
 • Báo cáo tiêu hao vật tư theo cont
 • Báo cáo tổng kết tiêu hao vật tư tháng
 • Báo cáo kiểm kê kho cuối tháng
 • Báo cáo kiểm kê CCDC cuối tháng