single-post-featured-img

Tác giả: admin

What Types of Cargo are Transported by Air?

What Types of Cargo are Transported by Air?

Air cargo transports over US $6 trillion worth of goods annually, accounting for approximately 35% of world trade by value;  during the COVID-19 pandemic, air cargo represented one-third of airlines’ revenue.  Recently, the International Air Transport Association (IATA) released October 2021 data for global air cargo markets showing that air cargo demand is not just recovering from the […]

Chi tiết

Logistics là gì?

Logistics là gì? Khác gì với Chuỗi cung ứng? Và các thuật ngữ 2PL, 3PL, 4PL nghĩa là thế nào v.v…? Bạn có bao giờ thắc mắc những câu hỏi như vậy không? Cá nhân tôi mặc dù đã làm trong ngành shipping nhiều năm, và sau đó chuyển sang làm cho công ty logistics, tôi vẫn […]

Chi tiết

Logistics là gì?