single-post-featured-img

TIN TỨC

Bài viết mới

Phát triển ứng dụng đa nền tảng

Công nghệ phần mềm là gì Công nghệ phần mềm còn được biết đến với tên gọi là kỹ thuật phần mềm hoặc ứng dụng phần mềm. Ứng dụng phần mềm chính là những quy tắc trong công nghệ có sự liên quan mật thiết đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất phần […]

Chi tiết

Phát triển ứng dụng đa nền tảng

DANH SÁCH MẶT HÀNG CẤM NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Contents1 Những mặt hàng bị cấm nhập khẩu bằng đường hàng không1.1 1. Thuốc nổ: (Explosives)1.2 2. Chất khí (Gases):1.3 3. Chất lỏng dễ cháy (lammable Liquid) :1.4 4. Chất oxy hóa (Oxidizing substances and Organic Peroxides)1.5 5. Toxic and Infectious substance: chất độc và chất lây nhiễm.1.6 6. Corrosive (Chất ăn mòn)1.7 7. Những hung […]

Chi tiết

PHÂN BIỆT FREEHAND VÀ NOMINATED – HÀNG THƯỜNG VÀ HÀNG CHỈ ĐỊNH

Contents1 1. HÀNG FREEHAND2 2. HÀNG NOMINATED Thuật ngữ freehand và nominated (hàng thường và hàng chỉ định) được dùng trong các hãng tàu và các công ty giao nhận để chỉ hàng hóa các nhân viên bán hàng (Sales) theo đuổi. 1. HÀNG FREEHAND – Hàng freehand là những hàng hóa do chính shipper tự book tàu và thanh toán […]

Chi tiết

NHỮNG NỘI DUNG CẦN NẮM RÕ VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Contents1 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển là gì?2 Vì sao cần mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển?3 Những rủi ro trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển3.1 Theo nguồn gốc phát sinh3.2 Theo nghiệp vụ bảo hiểm4 Những tổn […]

Chi tiết