Hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ

“Tri thức công nghệ là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công trong kinh doanh”

Hợp tác kinh doanh phát triển

  • Khang vân hợp tác và tư vấn các ứng dụng, phần mềm cho các doanh nghiệp để tối ưu hóa quá trình vận hành dựa trên tính chất của doanh nghiệp và yêu cầu của khách hàng
  • Với tiêu chí hợp tác để phát triển, Khang Vân đã mở rộng việc phát triển kinh doanh bằng việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
  • Hợp tác ý tưởng, Khang Vân sẽ giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng ấy trên nền tảng công nghệ thông tin và đưa vào phục vụ vận hành doanh nghiệp

Chuyển giao công nghệ

  • Với các dự án của Khang Vân, ngay sau khi hoàn tất quá trình nghiệm thu, các chuyên gia công nghệ của đội ngũ Khang Vân sẽ chuyển giao công nghệ để khách hàng cí thể tự vận hành thành thạo hệ thống phần mềm mà không cần giám sát.
  • Khang Vân cung cấp toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết với từng chức năng trong phần mềm dưới các dạng video, hình ảnh và văn bản để khách hàng dễ theo dõi
  • Đội ngũ chăm sóc khách hàng và tư vấn phần mềm của Khang Vân sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho khách hàng

Đào tạo

  • Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ trực tiếp tại địa điểm doanh nghiệp, Khang Vân cung cấp dịch vụ đào tạo , chia sẻ những khóa học từ các chuyên gia kỹ sư công nghệ có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Ngoài ra, Khang Vân có chượng trình đào tạo trực tiếp tại Công ty với nhiều hệ thống demo để khách hàng có trải nghiệm, đánh giá sát với nhu cầu thực tế.