single-post-featured-img

Tag Archives: vận tải biển

CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN FCA INCOTERMs 2010 VÀ 2020

Trong hoạt động thương mại quốc tế, Incoterms 2020 đưa ra nhiều điều kiện liên quan tới trách nhiệm của người bán và người mua trong hoạt động giao nhận hàng. Trong đó, FCA được biết tới là một trong những điều kiện giao hàng quan trọng. Vậy FCA Incoterms 2020 là gì? Điều kiện […]

Chi tiết