ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN ÍT NGƯỜI BIẾT

Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading – thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hóa (Transport documents) bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được bốc lên tàu hoặc sau khi hàng hóa đã được nhân để chở.

Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading)

Từ khái niệm trên ta rút ra một số đặc điểm như sau:

Thứ nhất, khi nói đến vận đơn đường biển thì việc chuyên chở hàng hóa bằng đường biển bắt buộc phải xảy ra.

Thứ hai, do có nhiều phương thức vận tải khác nhau, làm cho chứng từ vận tải có nhiều loại và chức năng của chúng cũng khác nhau, trong đó, khi nói đến vận đơn đường biển ta hiểu đây là loại chứng từ sở hữu hàng hóa và có tên gọi là Bill of Lading.

Thứ ba, người ký phát vận đơn phải là người có chức năng chuyên chở, thường là người có phương tiện chuyên chở, hoặc người kinh doanh chuyên chở.

Thứ tư, thời điểm cấp vận đơn có thể là: sau khi hàng hóa đã được bốc xong lên tàu (Shipped on Board); sau khi hàng hóa được nhận đở chở (Received for shipment).

Thời điểm phát hành vận đơn có ý nghĩa quan trong trong thương mại và thanh toán quốc tế. Một mặt, nó thể hiện trách nhiệm về chuyên chở hàng hóa và trách nhiệm về hàng hóa đối với người chuyên chở; mặt khác, nó là bằng chứng của việc giao hàng của người bán cho người mua và là thời điểm hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của người bán.

Do đó, vận đơn đường biển là một chứng từ vô cùng quan trọng và hiện diện xuyên suốt trong hành trình vận chuyển của lô hàng từ điểm đi đến điểm đích.

———————————–

Logistics Software – Khang Vân Tech

Hotline: 0933.656.118
Email: info@demo.phanmemlogistics.vn
Website: https://phanmemlogistics.vn
Địa chỉ: Số 9/84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Leave a comment