single-post-featured-img

Tag Archives: Điện toán đám mây

PHÂN BIỆT FREEHAND VÀ NOMINATED – HÀNG THƯỜNG VÀ HÀNG CHỈ ĐỊNH

Thuật ngữ freehand và nominated (hàng thường và hàng chỉ định) được dùng trong các hãng tàu và các công ty giao nhận để chỉ hàng hóa các nhân viên bán hàng (Sales) theo đuổi. 1. HÀNG FREEHAND – Hàng freehand là những hàng hóa do chính shipper tự book tàu và thanh toán cước, cước prepaid theo điều kiện nhóm […]

Chi tiết

NHỮNG NỘI DUNG CẦN NẮM RÕ VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển, thường khó thể lường trước sẽ gặp những rủi ro gì? Vậy nên, để phòng tránh những tổn hại, thất thoát quá lớn xảy ra bất ngờ cho doanh nghiệp thì việc mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển là […]

Chi tiết