NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

Xuất phát điểm từ đặc điểm của thương mại quốc tế là các bên mua bán thường ở các quốc gia khác nhau; do đó, các giao dịch mua bán, thực hiện hợp đồng, vận tải, bảo hiểm, thanh toán… thường dựa trên cơ sở các chứng từ. Chứng từ trong thương mại quốc tế là những văn bản chứa đựng các thông tin về hàng hóa, vận tải, bảo hiểm và thanh toán để chứng minh một sự việc, để nhận hàng, để khiếu nại đòi bồi thường… Các chứng từ này là những bằng chứng có giá trị pháp lý, làm cơ sở cho việc giải quyết mọi vấn đề liên quan tới quan hệ thương mại, cũng như quan hệ thanh toán quốc tế.

Những chứng từ sử dụng trong thương mại và thanh toán quốc tế bao gồm nhiều loại, mỗi loại có nội dung và hình thức khác nhau. Tùy theo đặc điểm, nội dung và mối quan hệ trong hợp đồng thương mại và tùy theo phương thức thanh toán mà bộ chứng từ được lập với nội dung, số lượng, số loại và tính chất khác nhau. Căn cứ vào chức năng, ta có thể phân chia các chứng từ sử dụng trong thương mại và thanh toán quốc tế thành hai nhóm chính đó là: các chứng từ thương mại và các chứng từ tài chính.

Để có cái nhìn tổng quan về cấu trúc của các chứng từ, ta quan sát sơ đồ sau đây:

Sơ đồ chứng từ trong thương mại và thanh toán quốc tế [Ảnh: Phi Đoàn]

Từ sơ đồ cho thấy, có rất nhiều chứng từ được sử dụng trong thương mại và thanh toán quốc tế, trong đó vận đơn đường biển là một trong số chứng từ đó, tuy nhiên vận đơn là chứng từ quan trọng, bởi vì nó là chứng từ đại diện cho hàng hóa.

Vận đơn Bill of Lading – Là chứng từ quan trọng nhất

Trước đây và cũng như ngày nay, vận tải đường biển luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Hiện nay, chuyên chở bằng đường biển chiếm khoảng 80% về khối lượng và khoảng 65% về giá trị hàng hóa; Ngược lại, vận tải hàng không chỉ chiếm một số lượng hàng hóa vận chuyển quốc tế khoảng 1%, nhưng lại chiếm từ 20% tới 30% giá trị hàng hóa trong ngoại thương. Các phương tiện vận tải khác như đường sắt, đường bộ, đường sông, đường ống chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ đối với vận chuyển quốc tế. Qua đó cho thấy, vận tải đường biển chiếm ưu thế cả về khối lượng và giá trị. Từ đó cho thấy vai trò nổi bật của vận đơn đường biển so với các chứng từ vận tải khác.

———————————–

Logistics Software – Khang Vân Tech

Hotline: 0933.656.118
Email: info@demo.phanmemlogistics.vn
Website: https://phanmemlogistics.vn
Địa chỉ: Số 9/84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Leave a comment