KÝ HẬU VẬN ĐƠN THEO LỆNH

Ký hậu là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa ghi trên vân đơn từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. Người chuyển nhượng ký tên vào mặt sau tờ vận đơn (gọi là ký hậu) và trao vận đơn cho người được chuyển nhượng (người hưởng lợi). Về mặt pháp lý, hành vi ký hậu của người ký tên trên vận đơn là thừa nhận việc từ bỏ quyền sở hữu của mình về hàng hóa ghi trên vận đơn cho người khác hưởng. Hành vi ký hậu mang tính chất trừu tượng và vô điều kiện, nghĩa là người ký hậu vận đơn không phải nêu ra lý do phải chuyển nhượng, không phải thông báo cho những người chuyển nhượng trước đó và người chuyên chở biết về việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với hàng hóa ghi trên vận đơn; đồng thời, người ký hậu không được nêu bất cứ điều kiện nào kèm theo khi ký hậu vận đơn. Mặt khác, hành vi ký hậu trên vận đơn là sự cam kết chấm dứt quyền sở hữu hàng hóa ghi trên vận đơn của người ký hậu, đồng thời xác nhận trách nhiệm của những người ký hậu trước đó đối với việc giao hàng ghi trên vận đơn cho người cầm vận đơn.

Sau đây hãy cùng Phần mềm Logistics tìm hiểu các loại ký hậu vận đơn nhé!

Các loại ký hậu vận đơn gồm:

  • Ký hậu đích danh: Người chuyển nhượng ký tên vào mặt sau vận đơn và ghi rõ họ tên (và địa chỉ nếu cần) của người hưởng lợi vận đơn. Như vậy, sau khi ký hậu, vận đơn trở thành vận đơn đích danh. Đã là vận đơn đích danh thì chỉ có người hưởng lợi có tên trên vận đơn mới có quyền sở hữu hàng hóa và được nhận hàng khi hàng tới cảng đích.
  • Ký hậu theo lệnh của một người đích danh: Người chuyển nhượng ký tên vào mặt sau vận đơn và ghi câu “giao hàng theo lệnh của … (Một người đích danh)…”.
Mẫu vận đơn theo lệnh [“To order of” + tên của chủ sở hữu mới]

Ví dụ: nếu ghi danh giao hàng theo lệnh của Mr. A Cook thì chỉ Mr. A Cook mới là người có quyền sở hữu vận đơn nhưng chưa chắc đã là người hưởng lợi cuối cùng hàng hóa ghi trên vận đơn đó. Mr. A Cook có quyền ra lệnh giao hàng cho người khác bằng cách ký hậu. Người được Mr. A Cook ký hậu chuyển nhượng lúc này lại là người hưởng lợi vận đơn. Quá trình ký hậu lại có thể tiếp tục diễn ra như trên cho đến người hưởng lợi cuối cùng. Nếu Mr. A Cook không muốn chuyển nhượng hàng hóa cho ai mà muốn mình là người nhận hàng, thì chỉ việc ký hậu và ghi câu “Deliver to myself”.

  • Ký hậu theo lệnh để trống hay theo lệnh của người cầm: Người chuyển nhượng ký tên vào mặt sau vận đơn và ghi câu “giao hàng theo lệnh của” hay “giao hàng giao hàng theo lệnh của người cầm vận đơn”.
    • Vì là theo lệnh, nhưng không nói rõ là theo lệnh của ai hay theo lệnh của người cầm vận đơn, do đó bất kỳ người nào có vận đơn trong tay đều là người sở hữu vận đơn hợp pháp, anh ta có quyền chuyển nhượng vận đơn cho người khác bằng cách trao tay hoặc nếu muốn mình là người nhận hàng thì ký hậu và ghi tên mình vào mặt sau vận đơn. Chính vì vậy, ký hậu để trống và ký hậu theo lệnh của người cầm được gọi là ký hậu vô danh, nghĩa là bất kỳ ai cầm vận đơn cũng có quyền yêu cầu người chuyên chở giao hàng cho mình.
  • Ký hậu truy đòi và miễn truy đòi: Nếu không có thể hiện khác, những người ký hậu vận đơn phải có trách nhiệm về việc giao hàng cho người cầm vận đơn cuối cùng. Tuy nhiên, để không bị ràng buộc trách nhiệm với những người cầm vận đơn sau này, khi ký hậu, người chuyển nhượng phải ghi thêm câu “miễn truy đòi” bên cạnh chữ ký của mình.

Nếu sau này có tranh chấp kiện tụng liên quan đến vận đơn, thì những người có ghi câu “miễn truy đòi” được miễn trách. Tuy nhiên, chủ hàng thì không, cho dù anh ta có ghi câu “miễn truy đòi” khi ký hậu vận đơn.

Tất cả những người ký hậu mà không ghi thêm câu “miễn truy đòi” đều phải có trách nhiệm về việc giao hàng cho người cầm vận đơn. Về trật tự, người ký hậu trước phải có trách nhiệm với người ký hậu sau, tuy nhiên, người cầm vận đơn có thể buộc trách nhiệm cho bất kỳ người nào ký hậu trước đó mà không ghi câu “miễn truy đòi”.

Chúc bạn thành công!

———————————–

Logistics Software – Khang Vân Tech

Hotline: 0933.656.118
Email: info@demo.phanmemlogistics.vn
Website: https://phanmemlogistics.vn/
Địa chỉ: Số 9/84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Leave a comment