INCOTERMS 2020

Incoterms®2020

Incoterm 2020 là một bộ các điều khoản/điều kiện thương mại quốc tế được xuất bản lần thứ 8 bởi Phòng Thương mại Quốc Tế (International Chamber of Commerce – Viết tắt là ICC), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Incoterm 2020 quy định những qui tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (Bên mua và bên bán) trong một hoạt động thương mại quốc tế.

Vận tải biển và thuỷ nội địa

FAS | Free Alongside Ship

FAS có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

 • Hàng hóa được đặt dọc mạn tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó. FAS yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

FOB | Free On Board

FOB có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

 • Hàng được đặt trên boong tàu được chỉ định bởi người mua tại cảng bốc hàng được chỉ định hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, và người mua chịu mọi chi phí từ thời điểm đó. FOB yêu cầu người bán thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu.

CFR | Cost and Freight

CFR có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

 • Hàng được đặt trên boong tàu hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.

Với CFR, người bán không chịu trách nhiệm mua bảo hiểmcho hàng hóa do đó người mua tự thực hiện mua bảo hiểm. Người bán phải ký hợp đồng vận tảihàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

CIF | Cost Insurance and Freight

CIF có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

 • Hàng được đặt trên boong tàu hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không. Với CIF, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểmcho hàng hóa. Người bán phải ký hợp đồng vận tảihàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

Một hoặc nhiều phương thức vận tải

EXW | Ex Works

EXW nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại một địa điểm chỉ định (nhà máy hoặc nhà kho), và địa điểm chỉ định có thể là cơ sở của người bán hoặc không.

 • Để giao hàng, người bán không cần bốc xếp hàng lên phương tiện, cũng không cần làm thủ tục hải quan xuất khẩu.
 • Việc giao hàng xảy ra – rủi ro được chuyển giao – khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua (chưa xếp lên phương tiện).

FCA | Free Carrier

FCA có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua một trong hai cách sau:

 • Khi địa điểm chỉ định là cơ sở của người bán, hàng được giao khi chúng được bốc lên phương tiện vận tải do người mua sắp xếp hoặc
 • Khi địa điểm chỉ định là nơi khác, hàng được giao khi hoàn thành việc bốc xếp lên phương tiện vận tải của người bán và tới địa điểm khác được chỉ định và sẵn sàng để dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải của người bán và đặt dưới quyền định đoạt của người vận tải hoặc người khác do người mua chỉ định.

Bất cứ địa điểm nào trong hai địa điểm trên được chỉ định để giao hàng, địa điểm đó xác định nơi chi phí và rủi ro được chuyển giao cho người mua.

CPT | Carriage Paid To

CPT có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi:

 • Hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Ngay khi hàng được giao cho người mua như vậy, người bán không đảm bảo hàng sẽ tới điểm đến trong tình trạng tốt và đầy đủ. Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua bằng cách giao cho người chuyên chở. Người bán phải ký hợp đồng vận tảiđể đưa hàng từ điểm giao hàng tớ điểm đến được thỏa thuận.

CIP | Carriage and Insurance Paid To

CIP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi:

 • Hàng được giao cho người chuyên chở được thuê bởi người bán hoặc
 • Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

Ngay khi hàng được giao cho người mua như vậy, người bán không đảm bảo hàng sẽ tới điểm đến trong tình trạng tốt và đầy đủ. Rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua khi hàng được giao cho người mua bằng cách giao cho người chuyên chở. Người bán phải ký hợp đồng vận tảiđể đưa hàng từ điểm giao hàng tới điểm đến được thỏa thuận. Người bán phải mua bảo hiểmcho hàng hóa (bảo hiểm từ điểm giao hàng tới ít nhất là điểm đến).

DAP | Delivered at Place

DAP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định.

 • Người bán chịu mọi rủi ro để đưa hàng tới địa điểm đến được chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua tại điểm giao hàng.
 • Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.

Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

DPU | Delivered at Place Unloaded

DPU có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định.

 • Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định và dỡ xuống. DPU là điều kiện Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại điểm đến (người bán chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống).
 • Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.

Người bán phải ký hợp đồng vận tảiđể đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

DDP | Delivered Duty Paid

DDP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến và sẵn sàng để dỡ tại điểm đến được chỉ định.

 • Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến được chỉ định.
 • Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu (bao gồm chi phí làm thủ tục hải quan nhập khẩu) và mọi chi phí sau điểm giao hàng do người mua chịu.

Người bán phải ký hợp đồng vận tảiđể đưa hàng đến địa điểm chỉ định.

Chúc bạn có thông tin hữu ích!

———————————–

Logistics Software – Khang Vân Tech

Hotline: 0933.656.118
Email: info@demo.phanmemlogistics.vn
Website: https://phanmemlogistics.vn/
Địa chỉ: Số 9/84 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Leave a comment