Mr Hung

 

Nhờ có sự hỗ trợ từ phần mềm logistic của Khang Vân, các hoạt động điều xe, ghép chuyến và theo dõi kết quả điều xe đều được tự động hóa và thực hiện có một cách có hệ thống hơn. Chất lượng dịch vụ tốt, sản phẩm phần mềm của Khang Vân có tính bảo mật cao, bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên bên Khang Vân luôn nhiệt tình hỗ trợ giải đáp chi tiết về những thắc mắc trong quá trình sử dụng phần mềm